Eta hack

– Automatisk genkendelse af brændslet: i dag bruger du måske granflis, i morgen får du måske et tilbud på tørre bøgerester. Det vil som regel ikke være optmalt, men ETA HACK genkender selv iltindholdet i røggassen og tilpasser selv brændselsforsyningen efter det du fyrrer med.

– optimal celleluse: I en traditionel cellesluse med flere rum, sidder store stykker flis fast og det resultere i et støre strømforbrug, når den skal forsøge at løsne disse, dette resultere i megen slitage og støj, ETA har løst dette problem ved at lave en cellesluse med kun et kammer, når et stort stykke flis kommer ind i cellelusen skærer kniven i kanten af cellelusen det simpelthen over med minimalt strømforbrug.

– Automatisk alt (næsten): Asken fjernes fra brændekammeret ved at risten vippes mere end 90 grader, dette resultere i at asken samt fremmedlegemer vippes ud af brændekammeret, rensingen af varmeveksleren er fuldautomatisk med turbolator arbejdet gøres nemmere ved at rørene står lodret, er der et problem med kedlen skal den nok selv sige hvor.

– ETAtouch: styresystemet i ETA HACK har en lang række af fordele, en af disse er at du kan lade en teknikker se hvad din kedel fejler uden at skulle tage hjem til dig. En anden er at du kan lade en ven styre dit system fra sin smartphone hvis du er på ferie eller ikke selv har adgang til din kedel, det smarte er at du bestemmer hvornår han eller hun har adgang til din kedel, og i hvor lang tid.

ETA HACK 20 til 90 kW

Hent teknisk data her

ETA HACK 130 kW

Hent teknisk data her

ETA HACK 200 kW

Hent teknisk data her

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os