Det alsidige varmeanlæg med høj udnyttelse


Manna Stoker - Det alsidige varmeanlæg med høj udnyttelse.


Virkningsgrad 91 % ifølge afprøvning ( DTI )

Anlæggene er beregnet til fyring med flis, korn, savsmuld, træpiller, kornafrens m.m.

Varmeanlægget med typegodkendelse og top-resultat ifølge afprøvning ved Dansk Teknologisk Institut .

Miljøvenlig fyring - Fremtidens varmeanlæg – kig ind på de underliggende sider og se mere om hvert produkt, eller ring til os for nærmere oplysninger.

Eta forhandler